Yrityksen perustaminen ja käytännön vinkkejä matkan varrelle

Development maker_blogi_yrityksen_perustaminen

Liiketoiminnan perustaminen on yksi mielenkiintoisimmista projekteista mitä on olemassa. Sitä kuvastaa mahdollisuuksien laajuus, innostus ja epätietoisuus, jopa stressi! Olen ollut viime vuosien aikana useammankin startupin perustamisvaiheessa mukana tavalla tai toisella. Olen saanut  nähdä erilaisten yritysten kehitystä ja jokainen näistä projekteista on ollut täysin omanlaisensa, mutta samanlailla innostava! Minulla on ollut erilaisia rooleja näissä start-upeissa, kuten rekrytoinnin avustaminen, strategisen suunnittelun konsultointi, verkkosivujen kehittäminen ja paljon muuta. Olen toki itsekin perustanut Development Makerin tämän syksyn aikana. Nämä kaikki kokemukset halusin puristaa vinkeiksi ja ajatuksiksi.  

Strategia, fokus ja nimi

Kaikki lähtee ideasta tai innovaatiosta. Se voi olla iso tai pieni, mutta uuden yrityksen perustamiseen liittyy aina idea, minkä ympärille perustaa liiketoiminnan. Se voi olla uusi tuote, palvelu, markkinamahdollisuus tai joku muu. Tämä idea voi olla maailmaa mullistava tai pieni markkinarako. Sillä ei ole väliä. Väliä on sillä, miten tätä ideaa aletaan kehittämään ja viemään konkreettiseksi liiketoiminnaksi. Tämä vaihe on todella kriittinen, koska se ohjaa start-up vaiheen muuta tekemistä todella paljon. On siis hyvin tärkeää suunnitella selkeä strategia. Tällä tarkoitan kaikessa yksinkertaisuudessaan vastauksia kysymyksiin mitä, kenelle, miksi ja miten. Tästähän on yksinkertaisesti strategiassa kyse; mitä palveluja tarjoamme, ketkä ovat asiakkaamme, miksi teemme tätä ja mikä on lisäarvotekijät. Strategian luontiin on saatavilla vaikka kuinka paljon oppaita ja malleja. Itse suosittelen ns. Business model canvaksen hyödyntämistä. Se on yksinkertainen, lyhyt ja konkreettinen. Business model canvas - mallin voit ladata tästä. Kun strategia on suunniteltu tarkkaan, se tiivistää toimintaa ja auttaa päätöksenteossa matkan varrella. Hyvin laadittu strategia auttaa yrittäjää tehokkaampaan myyntiin ja markkinointiin. 

Yrityksen nimi on yksi tärkeimpiä start-up yrityksen päätöksiä. Nimi on yrityksen brandin ja markkinoinnin keskiössä. Nimen merkitystä ei tule vähätellä, vaikka edelleen näkee liikaa geneerisiä nimiä, tyyliin “alueen - toimialan - palvelu/liike” tai “ sukunimi - toimiala”. Haluan hiukan kärjistää ja todeta, että nimeen tulee panostaa enemmän. Nimen tulisi yksilöllinen, selkeä, liiketoimintaa kuvaava ja tarpeeksi yksinkertainen. Suomessa on 284 000 yritystä ja oman yrityksen nimi ei saa olla liian samankaltainen muiden kanssa, joten tämä ei ole helppo toimenpide. Minun käytännön vinkki on osallistaa tuttavia, kollegoita tai ystäviä nimen kehitykseen. Luokaa WhatsApp- tai Facebook ryhmä ja alkakaa innovoimaan. Tässä projektissa on syytä pitää Patentti- ja rekisterihallituksen nimipalvelu mukana ja varmistaa jokaisen potentiaalisen vaihtoehdon suhteen, että se on mahdollinen. Voi harmittaa melkoisesti, jos keksii hyvän nimen ja se ei ole käytettävissä. Lisätietoa PRH:n nimipalvelusta löytyy tästä. Ryhmässä nimivaihtoehtoihin saa heti vastakaikua ja näkemystä. Ryhmä tuo näkökulmia nimiin, joita ei itse välttämättä osaa huomioida. Development Makerin nimi kehitettiin tällä tavalla. Ryhmässä oli mukana noin kuusi ihmistä ja vaihtoehtoisia nimiä tuli esiin helposti yli sata. Se oli hauska ja jännittävä, mutta samalla paikka paikoin raivostuttavakin prosessi!   

Toki yrittäjä tekee loppujen lopuksi päätöksen itse. Nimeen liittyy tietysti myös domainin saatavuus, joka tuo yhden elementin lisää nimen keksimiseen, mutta tästä lisää tulevissa blogeissa. Oikea nimi löytyy varmasti ja siihen kannattaa panostaa aikaa. Viimeisenä vinkkinä on, että sen tietää, kun se osuu kohdalle. Kannustan siis kaikkia yrittäjiksi alkavia panostamaan yrityksen nimen kehittämiseen.      

Tero Hakala
Development Maker
Verkkosivujen kehittäminen, digitaalinen markkinointi ja myynnin kehittäminen. 
www.developmentmaker.com